Primària

Nanomath
Nombres naturals
Fraccions i decimals
Nombres enters
Expressions algebraiques i Equacions
Rectes i angles
Teoria de Pitàgores
Figures planes
Àrees
Cossos geomètrics
MicroMath
Enters: Potències i arrels
Fraccions i decimals
Expressions algèbriques
Equacions
Sistemes d'equacions
Escales i proporcions
Teorema de Pitàgores
Poliedres i cossos rodons
Volumns
MiliMath
Funcions
Tipus de funciona
Funció quadràtica
Nombres racionals
Estadística
Polinomis i equacions
Sistemes d'equacions
Geometria del pla: cossos geomètrics
KiloMath
Nombres reals
Potències i arrels
Trigonometria
Polinomis
Equacions
Funcions
Estadística
Tipus de funcions
Inequacions
Probabilitat
MegaMath
Enters: Potències i arrels
Fraccions i decimals
Expressions algèbriques
Equacions
Sistemes d'equacions
Escales i proporcions
Teorema de Pitàgores
Poliedres i cossos rodons
Volumns
GigaMath
Funcions
Tipus de funciona
Funció quadràtica
Nombres racionals
Estadística
Polinomis i equacions
Sistemes d'equacions
Geometria del pla: cossos geomètrics

Secundària

Món Alpha
Nombres naturals
Fraccions i decimals
Nombres enters
Expressions algebraiques i Equacions
Rectes i angles
Teoria de Pitàgores
Figures planes
Àrees
Cossos geomètrics
Món Beta
Enters: Potències i arrels
Fraccions i decimals
Expressions algèbriques
Equacions
Sistemes d'equacions
Escales i proporcions
Teorema de Pitàgores
Poliedres i cossos rodons
Volumns
Món Gamma
Funcions
Tipus de funciona
Funció quadràtica
Nombres racionals
Estadística
Polinomis i equacions
Sistemes d'equacions
Geometria del pla: cossos geomètrics
Món Delta
Nombres reals
Potències i arrels
Trigonometria
Polinomis
Equacions
Funcions
Estadística
Tipus de funcions
Inequacions
Probabilitat